Lò vi sóng Bosch lỗi E,C,D,F nguyên nhân và cách xử lý

* Lò vi sóng Bosch lỗi C1210 hoặc E1210 – Lỗi Chung và/hoặc không xác định lỗi giao tiếp (LaM). Giao tiếp DBus với mô-đun điện tử cảm biến nướng bánh (LaM) là không thể

 1. Kiểm tra cáp xem có vấn đề gì về tiếp xúc không
 2. Flash mô-đun điện tử cảm biến nướng với phần mềm cập nhật

3. Thay thế mô-đun điện tử cảm biến nướng bánh (LaM).

* Lò vi sóng Bosch lỗi C5010 hoặc E5010 – Lỗi giao tiếp chung Mô-đun điện tử hơi nước (StM)

 1. Lỗi giao tiếp tạm thời trong DBus 2. Tiến hành thiết lập lại nguồn điện
 2. Kết nối phích cắm kém (tiếp điểm bị ăn mòn/lỏng lẻo) Kiểm tra kết nối và đường dây phích cắm DBus 2.
 3. Đứt cáp DBus 2 – thay thế cáp kết nối.
 4. Lỗi module điện tử hơi nước (StM). Thay thế module điện tử hơi nước (StM).
 5. Lỗi trong Mô-đun vận hành, thay thế Mô-đun vận hành và sau đó thực hiện hiệu chỉnh trong chương trình kiểm tra dịch vụ khách hàng.

sửa chữa lò vi sóng Bosch chính hãng

* Lò vi sóng Bosch lỗi C5011 hoặc E5011 – Lỗi giao tiếp, tràn bộ nhớ mô-đun điện tử hơi nước (StM). Kiểm tra các bước như lỗi C5010 hoặc E5010

* Lò vi sóng Bosch lỗi D5111 và D5112– Bộ đếm thay đổi cực  – Bộ đếm nội bộ để phân tích trong nhà máy. Không cần để ý và không cần sự giúp đỡ của kỹ thuật viên.

* Lò vi sóng Bosch lỗi E5111 – Kiểm tra phân cực, giá trị không hợp lệ

 1. Có thể có phanh cáp trong thiết bị hoặc dây dẫn bảo vệ bị thiếu.

Kiểm tra các kết nối giữa thiết bị bay hơi và hơi nước mô-đun điện tử (StM) tương ứng. kiểm tra dây dẫn nối đất kết nối tại mô-đun điều khiển (CPM), nếu cần, hãy sửa hoặc chuyển đổi các kết nối

 1. Việc lắp đặt điện cần có phần mềm thực tế cho mô-đun điện tử hơi nước (StM). Để hoạt động ở các quốc gia có cấu hình mạng IT- hoặc TT

(ví dụ: Na Uy) cho mô-đun điện tử hơi nước

(StM) phiên bản phần mềm > 0024 là cần thiết.

 1. Flash mô-đun điện tử hơi nước (StM) với phần mềm cập nhật
 2. Xóa bộ đếm lỗi trong menu dịch vụ khách hàng
 3. Thực hiện kiểm tra hiệu suất: Bắt đầu chế độ sưởi ấm bằng hơi nước, thời gian kiểm tra ít nhất là 5 phút.

* Lò vi sóng Bosch lỗi E5112 – Kiểm tra cực tính trong quá trình tự kiểm tra xuất hiện giá trị không hợp lệ

 1. Có thể có phanh cáp “ phần hãm cáp kết nối để ko bị tuột khỏi socket “ trong thiết bị hoặc dây dẫn bảo vệ bị thiếu. Kiểm tra các bước như lỗi E5111.

* Lò vi sóng Bosch lỗi  E5113 cho đến FD9501: – Cập nhật phần mềm của mô-đun hơi nước(StM)

E-Fast (cảm biến nhiệt độ): Giá trị quá thấp

 1. Có thể có phanh cáp trong thiết bị hoặc dây dẫn bảo vệ bị thiếu .Kiểm tra các kết nối giữa thiết bị bay hơi mô-đun điện tử (StM) tương ứng. Kiểm tra dây dẫn nối đất kết nối của Mô-đun điều khiển (CPM) và thiết bị bay hơi, nếu cần, sửa hoặc chuyển đổi các kết nối.
 2. Lỗi module điện tử hơi nước (StM). Không có dấu vết của nước hoặc hư hỏng trong thiết bị

. Thay thế mô-đun điện tử hơi nước (StM)

. Flash mô-đun điện tử hơi nước bằng phần mềm cập nhật

. Thực hiện kiểm tra hiệu suất:

Bắt đầu chế độ sưởi ấm bằng hơi nước, thời gian tối thiểu 5 phút

 1. Bình đun hơi bị lỗi. Nếu không có dấu vết của nước hoặc hư hỏng trong thiết bị

. Thay thế thiết bị làm nóng hơi

. Flash mô-đun điện tử hơi nước bằng phần mềm cập nhật

. Kiểm tra quầy tẩy cặn trong menu dịch vụ khách hàng. Chỉ khi giá trị <40%: Thực hiện thiết lập lại bộ đếm khử canxi

. Thực hiện kiểm tra hiệu suất, bắt đầu chế độ sưởi ấm bằng hơi nước, thời gian tối thiểu 5 phút.

Mã lỗi lò vi sóng Bosch nguyên nhân và cách sử lý

* Lò vi sóng Bosch lỗi E5114 E-Fast (cảm biến nhiệt độ) trong quá trình tự kiểm tra, giá trị quá thấp

 1. Có thể cáp cảm biến bị đứt hoặc dây dẫn bảo vệ bị thiếu. Kiểm tra các kết nối giữa thiết bị bay hơi và hơi nước mô-đun điện tử (StM) tương ứng. Kiểm tra dây dẫn nối đất

kết nối của Mô-đun điều khiển (CPM) và thiết bị bay hơi, nếu cần, sửa hoặc chuyển đổi các kết nối.

 1. Máy bay hơi bị lỗi. Không có dấu vết của nước hoặc hư hỏng trong thiết bị

. Thay thế thiết bị bay hơi

. Cập nhật mô-đun điện tử hơi nước (StM) phần mềm

. Kiểm tra quầy tẩy cặn trong menu dịch vụ khách hàng. Chỉ khi giá trị <40%, thực hiện thiết lập lại bộ đếm khử cặn canxi

. Thực hiện kiểm tra hiệu suất, bắt đầu chế độ sưởi ấm bằng hơi nước, thời gian tối thiểu 5 phút

 1. Lỗi module điện tử hơi nước (StM) -Không có dấu vết của nước hoặc hư hỏng trong thiết bị và thiết bị bay hơi.

. Thay thế mô-đun điện tử hơi nước (StM)

. Flash mô-đun điện tử hơi nước bằng phần mềm cập nhật

. Thực hiện kiểm tra hiệu suất, bắt đầu chế độ sưởi ấm bằng hơi nước, thời gian tối thiểu 5 phút.

* Lò vi sóng Bosch lỗi E5115 – E-Fast (cảm biến nhiệt độ) trong chế độ chăm sóc khách hàng, giá trị quá cao

Sự vi phạm giá trị trong quá trình thử nghiệm sản xuất hoặc trong chương trình thử nghiệm dịch vụ khách hàng

Vi phạm giá trị đơn, không cần phải có hành động nào của kỹ thuật viên dịch vụ khách hàng, tất cả các thiết bị sưởi trong thiết bị sẽ được tắt ngay lập tức để bảo vệ bộ phận làm nóng thiết bị bay hơi trong chương trình thử nghiệm dịch vụ khách hàng

Nếu lỗi vẫn lặp đi lặp lại :

 1. Thay thế mô-đun thiết bị bay hơi và điện tử hơi nước (StM).
 2. Flash mô-đun điện tử hơi nước bằng phần mềm cập nhật.
 3. Thực hiện kiểm tra hiệu suất, bắt đầu chế độ sưởi ấm bằng hơi nước, thời gian tối thiểu 5 phút.
Lò vi sóng Bosch báo lỗi E, D, C, F nguyên nhân và cách sửa chữa

Lò vi sóng Bosch báo lỗi E, D, C, F nguyên nhân và cách sửa chữa

* Lò vi sóng Bosch lỗi E5116 – E-Fast (cảm biến nhiệt độ) trong quá trình tự kiểm tra, có giá trị quá cao

 1. Có thể có phanh cáp trong thiết bị hoặc thiếu dây dẫn bảo vệ trong thiết bị. Kiểm tra các kết nối giữa thiết bị bay hơi và hơi nước mô-đun điện tử (StM) tương ứng, kiểm tra dây dẫn nối đất kết nối trong thiết bị, nếu cần, hãy sửa hoặc chuyển đổi các kết nối
 2. Nước hoặc khí thải

. Kiểm tra bằng mắt tất cả các thành phần hơi nước để phát hiện dấu hiệu hư hỏng hoặc có dấu hiệu ẩm ướt (ngưng tụ, cặn vôi).

. Nếu có vết nước đáng kể

 • Làm rõ nguyên nhân rò rỉ nước
 • Kiểm tra mô tơ quạt làm mát, nó cũng hút hơi nước ra khỏi khoang lò . Không thể nhìn thấy dấu vết của nước từ quạt làm mát.

. Thay thế bất kỳ mô-đun điện tử nào có dấu vết của nước hoặc cặn vôi

. Nếu nguyên nhân gây ra vết nước không rõ ràng

 • Thay thế toàn bộ hệ thống hơi nước bao gồm tất cả các ống và ron cao su
 1. Tích tụ nhiệt do cặn lớn trong thiết bị bay hơi. Không có lỗi nào được hiển thị trên hệ thống hơi nước

. Kiểm tra việc điều chỉnh độ cứng của nước và sửa lại những chỗ áp dụng

. Chạy chương trình tẩy cặn

 1. Máy bay hơi bị lỗi, nếu không nhìn thấy dấu vết của nước hoặc hư hỏng vôi hóa nặng có thể được loại trừ
 2. Thay thế thiết bị bay hơi
 3. Cập nhật mô-đun điện tử hơi nước (StM) phần mềm
 4. Kiểm tra quầy tẩy cặn trong menu dịch vụ khách hàng: Chỉ khi giá trị <40%. Thực hiện thiết lập lại bộ đếm khử cặn
 5. Thực hiện kiểm tra hiệu suất, bắt đầu chế độ sưởi ấm bằng hơi nước, thời gian tối thiểu 5 phút.
 6. Lỗi module điện tử hơi nước (StM),không có dấu vết của nước hoặc hư hỏng trong thiết bị và thiết bị bay hơi đã được trao đổi

. Thay thế mô-đun điện tử hơi nước (StM)

. Cập nhật mô-đun điện tử hơi nước (StM) phần mềm

. Thực hiện kiểm tra hiệu suất bắt đầu chế độ sưởi ấm bằng hơi nước, thời gian tối thiểu 5 phút.

* Lò vi sóng Bosch lỗi D5117 –  Bộ đếm E-Fast có giá trị cao trong chương trình tự kiểm tra. Bộ đếm nội bộ để phân tích trong nhà máy. Không cần can thiệp của kỹ thuật viên.

* Lò vi sóng Bosch lỗi D5118 Bộ đếm E-Fast có giá trị thấp. Trong chương trình tự kiểm tra Tự . Đây là bộ đếm nội bộ để phân tích trong nhà máy do vậy không cần sự can thiệp của kỹ thuật viên.

* Lò vi sóng Bosch lỗi E5121 – Màn hình hiển thị đoạn tin nhắn cảnh báo trong bình đun nóng không có nước.

 1. Hệ thống bơm và ống mềm không cấp nguồn được đủ nước vào thiết bị bay hơi

. Vào chương trình thử nghiệm dịch vụ khách hàng. Tiến hành “Kiểm tra thành phần” để kiểm tra xem máy bơm có hoạt động không và hệ thống ống đang hoạt động bình thường. Kiểm tra dòng chảy hướng bơm 1 (làm đầy K63) và bơm 2 (xả K64) với nước bên trong bể.

. Kiểm tra xem có bọt khí trong ống hút không

. Nếu có bong bóng, hãy kiểm tra bình chứa và tất cả các vòng đệm trong khoang cung cấp nước. Thay thế tất cả các bộ phận bị rò rỉ và tất cả các ron caosu cũ

. Nếu có nhiều không khí bị hút ra khỏi bình chứa nước, thay bình nước

. Chương trình thử nghiệm dịch vụ khách hàng, thực hiện “Kiểm tra thành phần”.

 1. Máy bơm 1 không bơm.

. Chương trình thử nghiệm dịch vụ khách hàng, tiến hành “Kiểm tra thành phần” để kiểm tra xem bơm 1 có (cấp nước) đang hoạt động chính xác không .

. Máy bơm 1 (làm đầy) không hoạt động :

→ Đo điện áp tại bơm 1. Điện áp (140 VAC ± 30 VAC) có tại bơm 1  – Thay bộ phận bơm

→ Đo điện áp tại bơm 1. Điện áp (230 VAC ± 15 VAC) có ở bơm 1 – Thay thế bộ phận bơm và mô-đun điện tử hơi nước

. Không có điện áp ở bơm 1. Kiểm tra đường dây từ máy bơm đến Mô-đun hơi nước

. Không có hỏng hóc ở bất cứ đường dây nào. Thay thế mô-đun điện tử hơi nước (StM)

. Flash mô-đun điện tử hơi nước bằng phần mềm cập nhật.

 1. Máy bơm 1 không cấp nước đủ vào bình chứa

Kiểm tra các kết nối phù hợp của thiết bị máy bơm và hệ thống ống, xem hướng dẫn sửa chữa

Do trục trặc của máy bơm 1 nên không thể cấp nước được đưa vào thiết bị bay hơi mặc dù bình chứa nước đã đầy.

. Chương trình thử nghiệm dịch vụ khách hàng: Tiến hành “Kiểm tra thành phần” để kiểm tra xem máy bơm có hoạt động không và hệ thống ống đang hoạt động bình thường.

Kiểm tra hướng dòng chảy của máy bơm 1 (làm đầy K63) và máy bơm 2 (rút K64) có nước bên trong bể.

 1. Hướng bơm của cả hai máy bơm được chuyển đổi → Thay đổi các ống trên bộ phận bơm
 2. Chỉ có thể đổ đầy thiết bị bay hơi (không thể xả nước) có thể) → Thay bộ phận bơm
 3. Chỉ có thể xả nước của thiết bị bay hơi (không đổ đầy có thể) → Thay bộ phận bơm

. Chương trình thử nghiệm dịch vụ khách hàng,thực hiện lại “Kiểm tra thành phần”.

 1. Bình đun nước bị vôi hóa rất nhiều, có nghĩa là nước không thể đầy, và không thể đo được nữa

. Kiểm tra lỗi đường ống và hệ thống bơm

. Kiểm tra việc điều chỉnh độ cứng của nước

. Sử dụng chức năng làm sạch “tẩy cặn”

 1. Bụi bẩn hoặc ăn mòn trên cảm biến mức đổ đầy bình chứa nước của bình đun

. Thay dàn bay hơi và cáp cảm biến

. Kiểm tra quầy tẩy cặn trong menu dịch vụ khách hàng. Chỉ khi giá trị <40%: Thực hiện thiết lập lại bộ đếm khử cặn

. Thực hiện kiểm tra hiệu suất, bắt đầu chế độ sưởi ấm bằng hơi nước, thời gian tối thiểu 5 phút

 1. Cáp của cảm biến mức nước ở thiết bị đun nước bị hỏng hoặc thiếu dây dẫn bảo vệ

. Kiểm tra các kết nối giữa thiết bị bay hơi và hơi nước mô-đun điện tử (StM) tương ứng. kiểm tra dây dẫn nối đất kết nối của Mô-đun điều khiển (CPM) và của buồng hơi, nếu cần thiết, hãy sửa hoặc chuyển đổi kết nối

. Thực hiện kiểm tra hiệu suất, bắt đầu chế độ sưởi ấm bằng hơi nước, thời gian tối thiểu 5 phút

 1. Lỗi module điện tử hơi nước (StM)

Hệ thống bơm và ống mềm hoạt động tốt không có bụi bẩn hoặc ăn mòn trên cảm biến mức nước có thể nhận dạng được

. Thay thế mô-đun điện tử hơi nước (StM)

. Flash mô-đun điện tử hơi nước bằng phần mềm cập nhật

. Thực hiện kiểm tra hiệu suất, bắt đầu chế độ sưởi ấm bằng hơi nước, thời gian tối thiểu 5 phút

Danh sách mã lỗi lò vi sóng Bosch nguyên nhân và cách sửa chữa

Danh sách mã lỗi lò vi sóng Bosch nguyên nhân và cách sửa chữa

* Lò vi sóng Bosch lỗi E5122 –  Không có nước trong bình đun hơi

 1. Máy bơm 2 (xả nước) không bơm

. Chương trình thử nghiệm dịch vụ khách hàn. Thực hiện “Component Test” để kiểm tra bơm 2 (xả nước) có hoạt động tốt không

. Máy bơm 2 (xả nước) không hoạt động → Đo điện áp tại bơm 2.

. Điện áp (140 VAC ± 30 VAC) có tại bơm 2 → Thay thế bộ phận bơm

. Điện áp (230 VAC ± 15 VAC) có ở bơm 2 → Thay thế bộ phận bơm và mô-đun điện tử hơi nước

. Không có điện áp ở bơm 2 → Kiểm tra đường dây từ máy bơm đến thiết bị điện tử hơi nước mô-đun (StM)

. Không làm hỏng bất kỳ đường dây nào → Thay thế mô-đun điện tử hơi nước (StM)

. Flash mô-đun điện tử hơi nước bằng phần mềm cập nhật

 1. Bơm 2 máy bơm (rút nước) nhưng vẫn báo lỗi thỉnh thoảng xảy ra

Máy bơm 2 (thoát nước) có quy mô rất lớn hoặc không quản lý lượng nước

. Kiểm tra việc điều chỉnh độ cứng của nước và sửa chữa lại

. Sử dụng chức năng làm sạch “tẩy cặn”

 1. Máy bơm 2 (xả nước) không quản lý được lượng nước

. Thay bộ phận bơm

. Chương trình thử nghiệm dịch vụ khách hàng. Thực hiện “Kiểm tra thành phần” buồng đun hơi – nước bên trong buồng đun ko có

Máy bơm 2 (xả nước) không thoát nước. Do trục trặc của máy bơm 2 (xả nước) thiết bị bay hơi có thể bị đổ đầy và nước chảy vào buồng đun hơi

 1. Chương trình thử nghiệm dịch vụ khách hàng. Tiến hành “Kiểm tra thành phần” để kiểm tra xem máy bơm có hoạt động không và hệ thống ống đang hoạt động bình thường không?

Kiểm tra hướng dòng chảy của bơm 1 (làm đầy K63) và bơm 2 (K64 xả) có nước bên trong bể → Thay bộ phận bơm

 1. Chương trình thử nghiệm dịch vụ khách hàng. Thực hiện lại “Kiểm tra thành phần”.

* Lò vi sóng Bosch lỗi E5123 – Bình đun hơi nước không được cấp nước đầy (trong quá trình tự kiểm tra)

 1. Hệ thống máy bơm và vòi không cấp đủ nước,vào buồng đốt

. Chương trình thử nghiệm dịch vụ khách hàng. Tiến hành “Kiểm tra thành phần” để kiểm tra xem máy bơm có hoạt động không

và hệ thống ống đang hoạt động bình thường.

Kiểm tra hướng dòng chảy của máy bơm 1 (làm đầy K63) và máy bơm 2 (rút K64) có nước bên trong bể.

. Kiểm tra bình chứa và tất cả các vòng bịt trên nguồn cấp nước. Thay thế tất cả các bộ phận bị rò rỉ và tất cả các ron cao su

. Nếu có nhiều không khí bị hút ra khỏi bình chứa nước. Thay bình nước

. Chương trình thử nghiệm dịch vụ khách hàng. Thực hiện “Kiểm tra thành phần”

 1. Máy bơm 1 (làm đầy) không bơm.

. Chương trình thử nghiệm dịch vụ khách hàng. Thực hiện “Component Test” để kiểm tra bơm 1 (làm đầy) có hoạt động tốt không.

. Máy bơm 1 (làm đầy) không hoạt động → Đo điện áp tại bơm 1

 1. Điện áp tại bơm 1

Điện áp (140 VAC ± 30 VAC) có tại bơm 1 → Thay thế bộ phận bơm.

Điện áp (230 VAC ± 15 VAC) có ở bơm 1 → Thay thế bộ phận bơm và mô-đun điện tử hơi nước.

 1. Không có điện áp ở bơm 1 → Kiểm tra đường dây từ máy bơm đến Mô-đun hơi nước.
 2. Không có hỏng hóc ở đường dây nào → Thay thế mô-đun điện tử hơi nước (StM)
 3. Flash mô-đun điện tử hơi nước bằng phần mềm cập nhật
 4. Máy bơm 1 (làm đầy) không làm đầy hoàn toàn thiết bị bay hơi Ở thiết bị mới: Kiểm tra các kết nối phù hợp của thiết bị máy bơm và hệ thống ống, xem hướng dẫn sửa chữa. Do trục trặc của máy bơm 1 (làm đầy) nên không thể chứa nước được đưa vào thiết bị bay hơi mặc dù bình chứa nước đã đầy

. Chương trình thử nghiệm dịch vụ khách hàng. Tiến hành “Kiểm tra thành phần” để kiểm tra xem máy bơm có hoạt động không? và hệ thống ống đang hoạt động bình thường.

Kiểm tra hướng dòng chảy của máy bơm 1 (làm đầy K63) và máy bơm 2 (rút K64) có nước bên trong bể.

. Hướng bơm của cả hai máy bơm được chuyển đổi → Thay đổi các ống trên bộ phận bơm

. Chỉ có thể đổ đầy thiết bị bay hơi (không thể xả nước) có thể) → Thay bộ phận bơm

. Chỉ có thể xả nước của thiết bị bay hơi (không đổ đầy có thể) → Thay bộ phận bơm

 1. Chương trình thử nghiệm dịch vụ khách hàng. Thực hiện lại “Kiểm tra thành phần”.

* Lò vi sóng Bosch lỗi E5124 – Thiết bị bay hơi – không làm rỗng (trong quá trình tự kiểm tra)

 1. Máy bơm 2 (xả nước) không bơm.

. Chương trình thử nghiệm dịch vụ khách hàng: Thực hiện “Kiểm tra thành phần” và từ đó kiểm tra xem bơm 2 có (thoát nước) đang hoạt động chính xác

. Máy bơm 2 (xả nước) không hoạt động → đo điện áp ở bơm 2

. Điện áp (140 VAC ± 30 VAC) có tại bơm 2 → Thay thế bộ phận bơm

. Điện áp (230 VAC ± 15 VAC) có ở bơm 2 → Thay thế bộ phận bơm và mô-đun điện tử hơi nước

. Không có điện áp ở bơm 2 → kiểm tra đường dây từ máy bơm đến Mô-đun hơi nước

. Không làm hỏng bất kỳ đường dây nào → thay thế mô-đun điện tử hơi nước (StM)

. Flash mô-đun điện tử hơi nước bằng phần mềm cập nhật

 1. Máy bơm 2 máy bơm (thoát nước), nhưng vẫn xảy ra lỗi trong quá trình tự kiểm tra

Máy bơm 2 (thoát nước) có lưu lượng nước lớn, hoặc không kiểm soát được lượng nước

. Thay bộ phận bơm

. Kiểm tra việc điều chỉnh độ cứng của nước và sửa lại

. Chương trình thử nghiệm dịch vụ khách hàng. Thực hiện “Kiểm tra thành phần”

. Sử dụng chức năng làm sạch “tẩy cặn”

* Lò vi sóng Bosch lỗi E5133 – Cảm biến mức đầy bình chứa nước  hoạt động không chính xác.

 1. Kiểm tra đường dây từ mô-đun điện tử hơi nước (StM) đến cảm biến bể nước
 2. Không phát hiện được vấn đề liên lạc → Thay cảm biến bình nước. Lưu ý rằng thiết bị này phải được hiệu chỉnh khi lắp vào, bằng nhà ở đóng, nắp đóng và khi bể chứa trống. Để thực hiện việc này, thiết bị không được kết nối với cung cấp điện trừ khi những điều kiện này được đáp ứng. Nếu thiết bị được bật bằng nút Bật/Tắt lần đầu tiên. Thời gian sau khi thay cảm biến bình chứa nước, việc hiệu chỉnh cảm biến được thực hiện tự động.
 3. Chương trình thử nghiệm dịch vụ khách hàng. Tiến hành “Kiểm tra bể chứa” và kiểm tra xem tất cả các mức đổ đầy có có thể được phát hiện chính xác.

* Lò vi sóng Bosch lỗi E5135 – Lỗi E-Fast (cảm biến nhiệt độ) trong quá trình tự kiểm tra, nhiệt độ chưa đạt.

 1. Máy bơm 2 (xả nước) không quản lý được lượng nước hoặc bị hỏng

. Thay bộ phận bơm

. Chương trình thử nghiệm dịch vụ khách hàng, thực hiện “Kiểm tra thành phần”

. Bắt đầu chế độ sưởi bằng hơi nước, thời gian tối thiểu 5 phút

. Nếu vẫn hiển thị lỗi Exxx:

 1. Thay thiết bị bay hơi
 2. Kiểm tra quầy tẩy cặn trong dịch vụ khách hàng menu: Chỉ khi giá trị <40%, thực hiện khử cặn, và thiết lập lại bộ đếm. Tiến hành kiểm tra lại chức năng, khởi động chế độ sưởi bằng hơi nước, thời gian ít nhất 5 phút.

• Hotline: 0983.79.6633
• Email: baohanheu@gmail.com
• Website: https://baohanheu.com/
• Fanpage: https://www.facebook.com/baohanhbepchauau
• Tiktok: https://www.tiktok.com/@eu.service?lang=vi-VN
• Instagram: https://www.instagram.com/eubaohanh/
• Youtube: https://www.youtube.com/c/BảoHànhEU

Bài viết tương tự

Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Hotline 0983796633
Tiktok